0 (312) 419 00 02 - elsa@elsatercume.com
  • Facebook
  • Twitter
  • Plus
  • Linkedin

Simultane Tercüme

Konferans, toplantı, fuar ve seminer ve sempozyum gibi alanlarda verilen sözlü çeviri hizmetidir.

Simultane çeviri konferanslar, paneller, seminerler veya kongreler sırasında konuşmacının söylediklerini anında istenen dile tercüme etmektir. Simultane çeviri doğası gereği çok yapılması en zor çeviri dallarından biridir. Çünkü kendi dilimizde bile bir konuşmayı aynen değiştirmeden nakletmek zor ise bunu başka bir dile anında çevirip sunmak çok daha zordur. Ancak söz konusu toplantılar başlamadan önce konuşma metinlerinin bir kısmı dahi tercümana ulaştırılabilirse, bu onun işini kolaylaştıracak, yapılacak çevirinin kalitesini yükseltecektir. 


Günümüzde küresel ölçekte çok yoğun toplantılar yapıladığından simultane tercüme giderek daha da önem kazanmaktadır. Yapılan çeviriler ülkeler arası ilişkilerde önemli rol oynamaktadır. Uluslararası konferanslarda önemli devlet adamları genelde konuşmacı olarak bulunduğundan, konuşmalara yönelik yapılan tercümeler de aynı doğrultuda bağlayıcı olur. Bu noktada yanlış bir tercüme istenmedik sonuçlar doğurabilir; iki ülke arasında gerilimlere neden olabilir. Bundan dolayı simultane çeviriyi yapacak tercümanların çok tecrübeli ve donanımlı olmaları gerekmektedir. Tecrübelerinin yanında hızlı düşünme, anlama ve nakletme becerisine de sahip olmalıdırlar.

Her türlü simultane çeviri için Hacettepe, Bilkent ve Boğaziçi Mütercim & Tercümanlık bölümü mezunlarından oluşan geniş kadrosuyla Elsa Tercüme kalitesine güvenebilirsiniz. Elsa
Tercüme olarak yılların birikimini size sunma gayesiyle simultane çeviri alanında ciddi hedefler koymuş olup, bu yönde önemli adımlar atmaktayız. Her türlü teknik donanım ve ekipman ile dijital simultane ses sitemleri de tedarik edebilecek kapasiteye sahip olarak Türkiye`nin her yerine hizmet sağlayabilir durumdayız.


"İyinin İyisi Değil, En İyisi" ilkesiyle çalışan Elsa Tercüme Merkezi her türlü
simultane tercüme için daima hizmetinizdedir.

Elsa Tercüme 2023 © All Rights Reserved. | Web Tasarım: Turna Medya Reklam®